Warning: Smarty error: unable to read resource: "" in /data/stor/www/nf/www/nf.pl/www/skrypty/nowoczesna-firma.com/aplikacje/Smarty/Smarty.class.php on line 1097
 
PARTNERZY
MEDIA
ORGANIZATOR
 
Prelekcja
WARSZTAT: „Dostęp do platformy Allegro za pomoc± WebAPI”
Kamil Brzeziński | Grupa Allegro Sp. z o.o.
Kamil Brzeziński | Grupa Allegro Sp. z o.o.
Marek Urbaniak | Grupa Allegro Sp. z o.o.

Warsztat II
„Dostęp do platformy Allegro za pomoc± WebAPI”


Cel:
-Poznanie Allegro WebAPI
-Wyszukiwanie przedmiotów w Allegro
-Transakcje i dane kontrahentów
-Sprzedaż poprzez WebAPI

Agenda:

9:00 – 10:45 Sesja 1:Wprowadzenie do WebAPI
Podczas pierwszej dowiesz się, co to jest WebAPI, do czego oraz w jaki sposób można go używać.
Pytania, na które znajdziesz odpowiedĽ:
Co to jest WebAPI?
Metody dostępu do platformy Allegro?


10:45 – 11:00 Przerwa


11:00 – 12:00 Sesja 2: Przykładowe aplikacje
Podczas drugiej sesji dowiesz się, aplikacje zostały stworzone z pomoc± WebAPI. Postaramy się dzięki temu przybliżyć możliwo¶ci jakie ono daje.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedĽ:
- Czy kto¶ używa WebAPI?
- W jaki sposób używane jest WebAPI?
- Jak mogę wprowadzić swój biznes do Allegro.


12:00 – 12:15 Przerwa

12:15 – 13:00 Sesja 3: Logowanie i Moje Allegro
Podczas trzeciej pokażemy w jaki sposób można zalogować się do serwisu. Dowiesz się również w jaki sposób dotrzeć do swoich danych w serwisie Allegro.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedĽ:
- Jak przebiega proces logowania do WebAPI?
- Co z bezpieczeństwem danych?
- W jaki sposób pobrać obserwowane, wystawione, sprzedane przedmioty?

13:00 – 13:30 Przerwa

13:30 – 15:00 Sesja 4: Kupowanie w WebAPI
Czwarta sesja jest przeznaczona na zapoznanie się z metodami umożliwiaj±cymi zakup na Allegro. Różne warto¶ci danych i warunki dla wybranych aukcji.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedĽ:
- W jaki sposób pobrać dane aukcji i je interpretować?
- W jaki sposób dokonać zakupu poprzez WebAPI?

15:00-15:15 Przerwa

15:15-17:00 Sesja 5: Sprzedaż
Ostatnia sesja po¶więcona jest metodom umożliwiaj±cym sprzedaż poprzez platformę Allegro.Przedstawiony zostanie sposób umieszczania nowych przedmiotów w platformie.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedĽ:
-W jaki sposób przygotować dane do aukcji?
-W jaki sposób zweryfikować i wystawić aukcję?


Metodologia:
Warsztat zostanie przeprowadzony przy użyciu aktywnych technik szkoleniowych, na które składaj± się dyskusje, case study, mini wykłady omawiaj±ce najlepsze praktyki oraz przykłady.

Odbiorcy:
- Programi¶ci
- Przedsiębiorcy
- Managerowie IT

W QXL Poland pracuje od listopada 2009 roku. Jest odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie serwisów i aplikacji mobilnych po stronie IT. Wcze¶niej pracował w GG Network (2007-2009), gdzie odpowiadał za rozwój aplikacji mobilnych i lekkich serwisów www. Zwi±zany z telekomunikacj± i rozwi±zaniami mobilnymi od 2001 roku. Na przełomie 2006-2007 pracował w Bydgoszczy w Alcatel-Lucent przy rozwi±zaniach poczty głosowej nowej generacji. W latach 2005-2006 jako Kierownik Laboratorium pracował w Krakowskim oddziale Motoroli w dziale zajmuj±cym się rozwojem stacji bazowych TETRA. W 2004-2005 był specjalist± ds. Komunikacji w Dziale Sprzedaży Po¶redniej Polskiej Telefonii Cyfrowej w Warszawie. Kontakt z telekomunikacj± rozpocz±ł w 2001 roku jako konsultant w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży sieci Era. Jest absolwentem elektroniki i telekomunikacji Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
Marek Urbaniak – w Grupie Allegro odpowiedzialny za rozwój aplikacji działaj±cych na platformie Android. Twórca aplikacji Allegro na Androida. Pasjonat technologii Android, posiadaj±cy ponad roczne do¶wiadczenie w tworzeniu oprogramowania na t± platformę, wykraczaj±ce poza ramy standardowego etatu. Do Androida przeszedł po czterech latach zdobywania do¶wiadczenia w ¶wiecie Java Standard oraz Enterprise Edition. Absolwent specjalno¶ci Software Engineering, na kierunku Informatyka, Wydziału Informatyki i Zarz±dzania, Politechniki Poznańskiej. Programista z wyczuciem estetycznym, patrz±cy na tworzone aplikacje od strony użytkownika a nie od swojej z czego wynika zainteresowanie dyscyplin±, której nazwa nie ma jednoznacznego odpowiednika w języku polskim a jest ni± Usability. Pozytywnie nastawiony, towarzyski i uzależniony od sportu, w mocno zróżnicowanym zestawieniu ulubionych dyscyplin: siłownia, sztuki walki (szczególnie tajski boks), bieganie oraz piłka nożna.
Grupa Allegro Sp. z o.o.
Jeste¶my pionierem aukcji internetowych w Polsce. Rozpoczęli¶my przeprowadzanie aukcji on-line w grudniu 1999 roku z nadziej±, że ta forma zawierania transakcji ma wielkie szanse na popularno¶ć i zainteresowanie. Twórc± i pomysłodawc± serwisu jest Arjan Bakker, który wspólnie z wówczas 19-letnim zapalonym programist± Tomkiem Dudziakiem stworzyli i rozwinęli własn± koncepcję bezpiecznego handlu w polskim Internecie. W 2000 roku zespół Allegro liczył zaledwie 8 osób, a za nasz± kwaterę główn± służyło 2-pokojowe mieszkanie. Dzi¶ nasz zespół to niemal 300 osób, wyspecjalizowanych w różnych aspektach handlu w Internecie od bezpieczeństwa przez marketing i programowanie na obsłudze klienta kończ±c. Oferuj±c odpowiednie narzędzia i usługi, przy pomocy naszych Użytkowników - osi±gnęli¶my i zachowujemy pozycję największej platformy handlowej w polskim Internecie. Dzi¶ mówimy już o społeczno¶ci Allegro, która liczy sobie ponad 5 mln osób. Wspólnie wymieniamy do¶wiadczenia, spotykamy się na seminariach, zjazdach i mniej formalnych imprezach.
 
 
login:
hasło:
 
Oddzwaniamy
Zostaw swój numer telefonu, nasz konsultant oddzwoni do Ciebie!
Kiedy mamy oddzwonić?
        
 
Pobierz ofertę
Zostaw swoje dane i pobierz ofertę: