Warning: Smarty error: unable to read resource: "" in /data/stor/www/nf/www/nf.pl/www/skrypty/nowoczesna-firma.com/aplikacje/Smarty/Smarty.class.php on line 1097
 
PARTNERZY
MEDIA
ORGANIZATOR
 
Prelekcja
Mobility 2020
Szymon Słupik | Pracownia Psychoedukacji, Holistycznego Rozwoju i Zdrowego Stylu Życia \"Kreacja Życia\"

13.30-14.10

Internet zago¶cił w komputerach osobistych kilkana¶cie lat temu jako ciekawostka technologiczna. Dzisiaj komputer bez Internetu jest praktycznie bezużyteczny, natomiast podł±czony do Sieci staje sie centrum komunikacji, informacji i rozrywki. Internet stacjonarny poł±czył ze sob± miliard komputerów i doprowadził do upadku wielu tradycyjnych modeli biznesowych, w których miejsce powstały zupełnie nowe. Dzisiaj jeste¶my w przededniu znacznie większej rewolucji, nadchodz±cej wraz z Internetem mobilnym, który bez przewodów poł±czy dziesięć miliardów urz±dzeń. Internet mobilny niesie ogromne szanse i zagrożenia. Załamie i wykreuje jeszcze więcej nowych modeli biznesowych.

Prezentacja Mobility 2020 jest wielowymiarowym spojrzeniem w przyszło¶ć Internetu mobilnego: od fizycznych aspektów technologii transmisji danych, poprzez architekturę aplikacji po scenariusze użycia, z uwzględnieniem szans i zagrożeń biznesowych w każdym z tych wymiarów.

Konsultant, analityk branży telekomunikacyjnej i informatycznej, Pasj± Szymona jest wykrywanie i ¶ledzenie nowych trendów biznesowych wynikaj±cych z postępu technologicznego, zwłaszcza w obszarze mobilnego Internetu. Bogate do¶wiadczenie zawodowe (współzałożyciel CDN S.A., przez 15 lat rozwijał firmę od fazy startupu do fuzji z Comarch S.A.; póĽniej prezes zarz±du Wind Mobile sp. z o.o.), poł±czone z merytoryczn± znajomo¶ci± zarówno zagadnień technologicznych, jak i biznesowych (inwestor w spółkach wysokiej technologii w USA i Izraelu), pozwala mu dostrzegać szerok± perspektywę dynamicznych zmian rynkowych, których ¶wiadkami jeste¶my.
Pracownia Psychoedukacji, Holistycznego Rozwoju i Zdrowego Stylu Życia \"Kreacja Życia\"
 
 
login:
hasło:
 
Oddzwaniamy
Zostaw swój numer telefonu, nasz konsultant oddzwoni do Ciebie!
Kiedy mamy oddzwonić?
        
 
Pobierz ofertę
Zostaw swoje dane i pobierz ofertę: