Warning: Smarty error: unable to read resource: "" in /data/stor/www/nf/www/nf.pl/www/skrypty/nowoczesna-firma.com/aplikacje/Smarty/Smarty.class.php on line 1097
 
PARTNERZY
MEDIA
ORGANIZATOR
 
Prelekcja
Commerce czyli mobilne narzędzia Grupy Allegro
|
Kamil Brzeziński | Grupa Allegro Sp. z o.o.
Kamil Brzeziński | Grupa Allegro Sp. z o.o.

16.05-16.45

Rynek mobilny od kilku lat nieustannie ro¶nie. Widać to nie tylko po statystykach Opery Mini,ale również firm, w tym także polskich, które wdrażaj± coraz więcej narzędzi mobilnych dla swoich użytkowników.

Dzięki temu jako konsumenci tre¶ci internetowych nie jeste¶my przywi±zani do monitora, ale dane dostępne s± zawsze i wszędzie. Obszar mobilny to oczywi¶cie sporo nowych wyzwań dla obecnych na rynku graczy. SpóĽnienie się z wdrożeniem rozwi±zań mobilnych może skutkować odej¶ciem użytkowników i zniknięciem firmy z rynku.

Podczas prelekcji pokażemy Państwu - co jest już zrobione oraz w jaki sposób i na co warto zwrócić uwagę umobilniaj±c swój biznes.

W QXL Poland pracuje od listopada 2009 roku. Jest odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie serwisów i aplikacji mobilnych po stronie IT. Wcze¶niej pracował w GG Network (2007-2009), gdzie odpowiadał za rozwój aplikacji mobilnych i lekkich serwisów www. Zwi±zany z telekomunikacj± i rozwi±zaniami mobilnymi od 2001 roku. Na przełomie 2006-2007 pracował w Bydgoszczy w Alcatel-Lucent przy rozwi±zaniach poczty głosowej nowej generacji. W latach 2005-2006 jako Kierownik Laboratorium pracował w Krakowskim oddziale Motoroli w dziale zajmuj±cym się rozwojem stacji bazowych TETRA. W 2004-2005 był specjalist± ds. Komunikacji w Dziale Sprzedaży Po¶redniej Polskiej Telefonii Cyfrowej w Warszawie. Kontakt z telekomunikacj± rozpocz±ł w 2001 roku jako konsultant w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży sieci Era. Jest absolwentem elektroniki i telekomunikacji Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
Grupa Allegro Sp. z o.o.
Jeste¶my pionierem aukcji internetowych w Polsce. Rozpoczęli¶my przeprowadzanie aukcji on-line w grudniu 1999 roku z nadziej±, że ta forma zawierania transakcji ma wielkie szanse na popularno¶ć i zainteresowanie. Twórc± i pomysłodawc± serwisu jest Arjan Bakker, który wspólnie z wówczas 19-letnim zapalonym programist± Tomkiem Dudziakiem stworzyli i rozwinęli własn± koncepcję bezpiecznego handlu w polskim Internecie. W 2000 roku zespół Allegro liczył zaledwie 8 osób, a za nasz± kwaterę główn± służyło 2-pokojowe mieszkanie. Dzi¶ nasz zespół to niemal 300 osób, wyspecjalizowanych w różnych aspektach handlu w Internecie od bezpieczeństwa przez marketing i programowanie na obsłudze klienta kończ±c. Oferuj±c odpowiednie narzędzia i usługi, przy pomocy naszych Użytkowników - osi±gnęli¶my i zachowujemy pozycję największej platformy handlowej w polskim Internecie. Dzi¶ mówimy już o społeczno¶ci Allegro, która liczy sobie ponad 5 mln osób. Wspólnie wymieniamy do¶wiadczenia, spotykamy się na seminariach, zjazdach i mniej formalnych imprezach.
 
 
login:
hasło:
 
Oddzwaniamy
Zostaw swój numer telefonu, nasz konsultant oddzwoni do Ciebie!
Kiedy mamy oddzwonić?
        
 
Pobierz ofertę
Zostaw swoje dane i pobierz ofertę: