Warning: Smarty error: unable to read resource: "" in /data/stor/www/nf/www/nf.pl/www/skrypty/nowoczesna-firma.com/aplikacje/Smarty/Smarty.class.php on line 1097
 
PARTNERZY
MEDIA
ORGANIZATOR
 
O Firmie
Polska Wytwórnia Papierów Warto¶ciowych S.A.

Polska Wytwórnia Papierów Warto¶ciowych S.A. jest jednoosobow± spółk± akcyjn± ze 100% udziałem Skarbu Państwa, znajduj±c± się na li¶cie spółek o znaczeniu strategicznym dla Państwa Polskiego. Od pocz±tku swojej działalno¶ci firma zajmowała się głównie produkcj± banknotów oraz papierów warto¶ciowych takich jak akcje i obligacje. Dzi¶, Wytwórnia produkuje: dowody osobiste, paszporty biometryczne, dokumenty komunikacyjne (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu), banknoty, banderole akcyzowe, karty do tachografów cyfrowych, znaczki pocztowe, papier zabezpieczony oraz karty plastikowe. Nasze produkty zawsze wyróżniały się doskonał± jako¶ci± i najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Rozwijaj±c portfel usług ¶wiadczonych przez PWPW S.A., w ostatnich latach przedsiębiorstwo wdrożyło kilka nowatorskich produktów w branży identyfikacyjnych dokumentów, między innymi: paszport biometryczny, dowód rejestracyjny z personalizowanym nadrukiem na papierze półsyntetycznym, identyfikatory kierowców. PWPW S.A. poza podstawow± działalno¶ci± skoncentrowan± na opisanych powyżej aktywno¶ciach, skutecznie rozwija się także w sektorze usług dla sektora finansowego. Wytwórnia posiada certyfikaty na produkcję bankowych kart płatniczych międzynarodowych systemów MasterCard Worldwide oraz VISA International. Posiada również certyfikat nadany przez Europejski Bank Centralny na produkcję banknotów „EURO”. Jednocze¶nie PWPW S.A. jest licencjonowanym wła¶cicielem odpowiednich rozwi±zań teleinformatycznych wspomagaj±cych ¶wiadczenie usług w obszarze bezpiecznych płatno¶ci bezgotówkowych. Aspiracj± Spółki jest współudział w rozwoju krajowych systemów obsługi płatno¶ci bezgotówkowych opartych o alternatywne elektroniczne instrumenty płatnicze, koegzystuj±cych z funkcjonuj±c± w sposób tradycyjny branż± bankowych kart płatniczych.

 
 
login:
hasło:
 
Oddzwaniamy
Zostaw swój numer telefonu, nasz konsultant oddzwoni do Ciebie!
Kiedy mamy oddzwonić?
        
 
Pobierz ofertę
Zostaw swoje dane i pobierz ofertę: